Конструкторлық бюро

Трансформаторлар мен реакторлар бойынша конструкторлық бюро қызметінің түрлері:

Консалтингтік қызметтер

Қолданыстағы желілердегі шығындарды есептеу және оларды азайтуға арналған шараларды әзірлеу; Апатқа қарсы автоматика бойынша шараларды әзірлеу; Бөгде ұйымдардың (Қаржы институттары) сұранысы бойынша электроэнергетикаға арналған жобаларға сараптамалық бағалау жүргізу;

Энергия кәсіпорындарының тарату желілері мен жүктемелерін модельдері бойынша талдау; Энергия жүйелерін жобалау бөлімі

Қазақстан Республикасы, соның ішінде жекелеген ірі вертикаль-интегралданған компаниялар бойынша болашақта электроэнергетика кешендерінің даму стратегиялары мен концепцияларын әзірлеу;

Қосалқы станция бөлімі

Бір желілі схемаларды, жеке қажеттілік схемаларын, қосалқы станция жабдықтарын құрастыру шешімдері мен орнату сызбаларын әзірлеу;

Байланыс, телемеханика және релелі қорғаныс бөлімдері

Байланыс және деректерді жіберу құралдары, диспетчерлік басқару және деректерді жіберу құрылымын анықтауға арналған байланыс және басқару құралдарының қолданыстағы күйі зерттеледі. Қолданыстағы телекоммуникация құралдарын оңалту мүмкіндіктері қарастырылады.

Іздестірулер бөлімі

Инженерлік-геодезиялық іздестірулер: ҚС алаңдарын және жөндеу-өндіріс базаларын (ЖӨБ) 1:500-1:5000 масштабында топографиялық түсіру.

Құрылыс бөлімі

Қала салу құжаттамаларын әзірлеу: Жекелеген учаскелерге құрылыс жүргізудің бас жоспарлары Инженерлік желілер мен жүйелерді жобалау: Ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу; инженерлік коммуникациялар (сумен қамту, жылумен қамту, кәріз жүйесі, электрлік жылыту).

Алматы қ., Абылай хан даңғ., 58
Телефон: 7 (727) 355 18 88